Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã được triển khai trên toàn quốc, trong các lĩnh vực kinh doanh trực tiếp như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng vàng, vui chơi giải trí,….

Nhành Thuế thí điểm triển khai sử dụng 100% hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tới các cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh trước khi mở rộng ra toàn quốc.

Phần Mềm Bách Khoa tự hào là nhà cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế công nhận.

Leave a Comment