Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế sẽ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máu tính tiền giai đoạn 1 đến hết tháng 03/2023 đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị bán lẻ, thuốc, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch,…

Là một trong ba địa phương được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng 100% hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế.

Cục Thuế Hải Phòng sẽ tham mưu với thành phố, chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận huyện hỗ trợ chi cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các tổ chức doạnh nghiệp, hộ kinh doanh.

Leave a Comment