📌Hôm nay ngày 28/01/2022, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA thực hiện Tổng kết cuối năm và Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021:
Nhân viên HT tốt nhiệm vụ
– Ông: Nguyễn Văn Vũ – Nhân viên phòng RD
Nhân viên xuất sắc:
– Bà: Lê Thị Hồng Vân – Nhân viên phòng RD
– Ông: Bùi Hoàng Anh – Nhân viên phòng RD
Trưởng Phòng xuất sắc:
– Ông: Trần Tăng Đoan – Phó Giám Đốc
Trưởng Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ:
– Ông: Bùi Trung Kiên – Trưởng dự án
👉Trong không khí hân hoan ngày cuối năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Hà Quang Thành và Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thu Lan có gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty và thông báo mục tiêu cần đạt trong năm 2022.
Hình ảnh 5 thành viên xuất sắc năm

Leave a Comment