Job Details
Phòng Ban

Dự Án

Khu Vực

Hải Phòng

Vị Trí

Nhân Viên

Bằng Cấp

Cao Đẳng - Đại Học

Kinh Nghiệm

3 Năm

Mức Lương

9 Triệu

    Liên Hệ Với Chúng Tôi