P M B K . V N

Đang tải trang...

Những điều cần biết về  nghị quyết 01 về hóa đơn điện tử 1
Những điều cần biết về nghị quyết 01 về hóa đơn điện tử

Tăng tốc quá trình chuyển đổi theo Nghị quyết 01 về hóa đơn điện tử Nhằm tránh việc quá tải cũng như tránh chậm trễ trong việc triển khai chuyển đổi hóa đơn điện tử, Chính phủ đã ban hành