Trụ sở tại Hải Phòng

Số 561 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 18000

Số điện thoại:

(+84) 789 322 322

Chăm sóc khách hàng

cskh@pmbk.vn

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/PhanMemBachKhoa/

Website tuyển dụng

pmbk.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

dichvu@pmbk.vnhotro@pmbk.vn