P M B K . V N

Đang tải trang...

Công bố phát hành phần mềm Kế toán Bách Khoa
Chính thức ra mắt phần mềm Kế toán Bách Khoa – Cách mạng về phần...

Ngày 15/9/2020, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Ứng Dụng Phần Mềm Bách Khoa chính thức hoàn thành và cho ra mắt sản phẩm Phần mềm kế toán “Kế Toán Bách Khoa” góp phần tạo nên xu thế chuyển