P M B K . V N

Đang tải trang...

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính

Mục lục

Hỗ trợ các doanh nghiệp có thể nắm bắt được các quy định đề ra của Bộ tài chính về hóa đơn điện tử, hôm nay, Phần mềm Bách Khoa xin tóm tắt bạn nội dung trong thông tư 32 về hóa đơn điện tử như sau.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Đối tượng áp dụng theo thông tư 32 về hóa đơn điện tử

   Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua hàng, cung ứng dịch vụ.

    Các tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

   Cơ quan quản lý Thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn theo Thông tư 32

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32

Để sử dụng được hóa đơn điện tử, người bán phải:

    Thông báo cho người mua về loại định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền tải (Trực tiếp hoặc qua hệ thống trung gian).

     Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện theo quy định về địa điểm truyền tải, thiết bị đáp ứng yêu cầu, đội ngũ thực thi, có chữ ký điện tử và có giao dịch điện tử trong khai thuế hoặc ngân hàng,..).

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Cũng theo Thông tư, các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cũng phải đảm bảo được các điều kiện dưới đây:

  •  Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng.
  •  Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
  •  Có địa điểm và cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng cho việc sử dụng và lưu trữ hoá đơn điện tử.

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011

Một hóa đơn điện tử bắt buộc phải có đầy đủ các nội dung sau:

    –   Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn

    –   Các thông tin của người bán và người mua: Tên, địa chỉ, mã số thuế

    –   Các thông tin chi tiết về đơn hàng

    –   Chữ ký điện tử

    –   Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt và có thể ghi song ngữ bằng tiếng Anh

Quy định về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Quy định về khởi tạo phát hành hóa đơn điện tử

Theo đó, trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp phải lập mẫu biên bản quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử và tửi cho Cơ quan Thuế. Dưới đây sẽ là quy trình đăng ký hóa đơn điện tử:

Theo đó, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khởi tạo, lập, gửi, lưu trữ….hóa đơn bằng phương tiện điện tử.

Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Trong trường hợp bên bán phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử khi đã lập và gửi cho người mua thì hóa đơn này có thể hủy được khi có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên mua và bán.

Còn trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, giao hàng, cung ứng dịch vụ, cả 2 bên đã kê khai thuế sau đó phát hiện sai sót thì cả 2 bên mua và bán phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử đầy đủ và ghi chi tiết sai sót. Đồng thời bên bán tiến hành lập hóa đơn mới chính xác.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ tài Chính ban hành ngày 28.9.2010 về việc các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.

Quy định về hóa đơn điện tử theo thông tư 32

Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

  •  Nội dung có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.
  •  Được lưu trữ trong chính khuôn dạng được khởi tạo/gửi/nhận, hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hóa đơn điện tử đó.
  •  Được lưu trữ sao cho người dùng có thể xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

Trong trường hợp hết hạn lưu trữ, doanh nghiệp cần hủy hóa đơn, tức làm cho nó không còn giá trị sử dụng.

>>> Xem & Download: Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử

Hiện nay, Phần mềm Hóa Đơn Bách Khoa là phần mềm hóa đơn điện tử được đánh giá tốt nhất hiện nay, đáp ứng đầy đủ các quy định của Tổng cục Thuế. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.

Mọi thắc mắc cần tư vấn xin liên hệ:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Địa chỉ: tầng 2 toàn nhà số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng

Hotline: 0789.322.322

Website: pmbk.vn

Fanpage: Hóa đơn Bách Khoa

Từ khóa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN


    BÀI VIẾT NỔI BẬT