P M B K . V N

Đang tải trang...

Sale!
Hóa Đơn Bách Khoa
260,000 3,575,000 

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Bách Khoa

Hóa Đơn Bách Khoa là phần mềm hóa đơn điện tử, thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện – Điện Tử Bách Khoa theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 005/2020/QTG do Cục Bản Quyền Tác Giả cấp ngày 02/01/2020.

Hóa Đơn Bách Khoa được phát triển thành 02 (hai) phiên bản:

  • Phiên bản Hóa Đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn chỉ thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có cùng một mức thuế suất giá trị gia tăng.
  • Phiên bản Hóa Đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng.
Clear
Add to Wishlist
Add to Wishlist