P M B K . V N

Đang tải trang...

Showing the single result

Sort by
Hóa Đơn Bách Khoa 1

Hóa Đơn Bách Khoa

260,000 3,575,000 

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Bách Khoa Hóa Đơn Bách Khoa là phần mềm hóa đơn điện tử, thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện - Điện Tử Bách Khoa theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 005/2020/QTG do Cục Bản Quyền Tác Giả cấp ngày 02/01/2020. Hóa Đơn Bách Khoa được phát triển thành 02 (hai) phiên bản:

  • Phiên bản Hóa Đơn Bách Khoa 01 (một) mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn chỉ thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có cùng một mức thuế suất giá trị gia tăng.
  • Phiên bản Hóa Đơn Bách Khoa nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng: tạo hóa đơn, trên hóa đơn thể hiện được các hàng hóa bán ra và dịch vụ cung cấp có nhiều mức thuế suất giá trị gia tăng.